quarta-feira, 30 de agosto de 2017

Leandro Carré Alvarellos 2

Ramón.- ¡Negouse!
María.- (Que deixa a costura e chégase á él impaciente) ¿De maneira...?
Ramón.- Que xa non séi que facer, nin como procurarme ese diñeiro que precisamos.
María.- ¡E Miguel ten que ir â aldea!
Ramón.- Si, ten que ir â aldea; ten que saír d'esta casa sen sol, sen âr; e de non poder ir á Suiza, á un sanatorio, ten que ir â aldea...
María.- ¡Oh! ¡É horrible esto, meu Dios, é horrible!
Ramón.- Horrible e vergoñoso, María. Levar toda a vida traballando, buscar e facer a riqueza para outro, e á final, cando o corpo doente, fatigado ou podre de vivir á sôma, respirando o pô dos almacés insanos, vivindo en locaes antihixíenicos, precisa un descanso ou un sanatorio, atoparse con que por toda consideración aquel que o noso traballo e a nosa intelixencia enriquecen nos dá como unha esmola a mitá do sueldo que tiñamos... e tal vez se a enfermedá dura moito, hastra ese socerro é suspendido.
María.- Pobre Miguel... Mais que á min coase quería a casa en que traballaba, onde foi deixando a saúde...
Ramón.- Non traballaría mais se o comercio fose seu.
María.- ¡E o pago dos seus desvelos...!

"O Pago, drama en tres actos", Leandro Carré Alvarellos

 (Leandro Carré Alvarellos nasceu no dia 30 de Agosto de 1888. Morreu em 1976.)

Sem comentários:

Publicar um comentário