sábado, 22 de julho de 2017

Antonio Bieito Fandiño

Perucho. Tecoliña meu encanto,
pouco importa nos amemos,
se parce que os mismos démos,
pois non pode ningun santo,
pertenden o separarnos,
que para min he morrer.
 

Técola. ¿Que che puido suceder,
home, para tanto pranto? 
Per. Apenas podo contalo,
mais atende o que me pasa:
Xâ sabes que â miña casa
he moi levada o bandallo
da tia Goras de Rabál,
aquela gran zalameira,
embolvedora è embusteira,
que vive por noso mal:

Pois esta boa mullér
propuxô hai tempo a meu pai,
que para casarme hai
convenencias a escoller.
Entre varias que apuntóu,
dixô que a ama do crego
sería o mellor emprego,
o que meu pai acetóu.
Sin rapi-ô demo eu saber
cousa algunha, o vello onte
díxôme â noite "desponte,
que vou a darche mullér".
Anque algo me turbóu
o xûdas da novedá,
caléi; hastra esta mañá
que consigo me levóu.
Fomos â casa do crego,
que achamos moi galloufeiro,
amais ô gran lambaceiro
do irmao da ama Xân Prego.
Almorzamos grandemente,
e sin perguntarme nada,
deron por feita e acabada
a boda correntemente.
Prá domingo as municiós

dí meu pai que han de correr:
eu toléo, esto he morrer:
volva por nosoutros Dios.

"A Casamenteira", Antonio Bieito Fandiño

(Antonio Bieito Fandiño nasceu no dia 22 de Julho de 1779)

Sem comentários:

Enviar um comentário