domingo, 25 de outubro de 2015

Manuel Lago González

Inverneiras

Craro sol de lanzas de ouro,
lavarada, que alcendida
nos espazos,
de lus vertes un tesouro,
i eres fogo, i eres vida;
craro sol,
¿por qué tapas o teu rostro
que no agosto
queima en touzas e ribazos
as folliñas da herba mol?


Manuel Lago González

(Manuel Lago González nasceu no dia 25 de Outubro de 1865. Morreu em 1925.)

Sem comentários:

Publicar um comentário