quinta-feira, 15 de setembro de 2016

Manuel Curros Enríquez 2

Os mozos
   
¡Que triste está a aldea,
que triste e que sola!
¡A terra sin frutos, a feira sin xente,
sin brazos o campo,
sin nenos a escola,
sin sol o hourizonte, sin fror a semente!

A pedra i as nubes
a sembra arrasando,
agoiran un ano de fame sombría;
sin pan os labregos,
nin herba pró gando,
¿que vai a ser deles na crúa invernía?

Manadas famentas
de lobos montesos
baixaron das chouzas na noite calada,
e postos en ringla,
cos ollos acesos,
acenan dos probes prá porta pechada...

Mociños honrados
de sangue bravía,
si ó mal dos petrucios non fordes alleos,
librádeos da morte,
¡facei montería
nos lobos da terra, nos lobos dos ceos!


"Aires da Miña Terra", Manuel Curros Enríquez

(Manuel Curros Enríquez nasceu no dia 15 de Setembro de 1851. Morreu em 1908.)

Sem comentários:

Publicar um comentário