sábado, 10 de outubro de 2015

Francisco Tettamancy

Abril 1846

¡Cacheiras! ¡Carral!

As aves xa non gorxean,
as froles víranse murchas,
o sol, xa non resprandece
porque as brétemal-o ocultan.
¡Qué día aquel! ¡qué tristeiro
está o día! E que se xuntan
os espritus maléficos
para soterrar nas tumbas
as subrimes libertades
de Galicia, a nobre e culta
región, que c´o propio sangue
pol-as suas glorias luita.

O promo dos asesinos
desfai as frentes barudas
d´aqueles homes de ferro
que a traición fai que sucumban…
As aves xa non gorxean
as froles víranse murchas,
o sol… xa non resprandece
porque as brétemal-o ocultan.
E que a libertá gallega
morreu, e en choros se enturbia:
¡maldito, maldito sea
quen contra o progreso luita!


Francisco Tettamancy

(Francisco Tettamancy nasceu no dia 10 de Outubro de 1854. Morreu em 1921.)

Sem comentários:

Publicar um comentário