segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

Lois Carré Alvarellos 2

Na veira da estrada que atravesa un pequeno pobo de pescadores asentado n'un carruncho de prácida ría, erguese unha casiña branca que pol-a sua forma exótica chama a atención do camiñante curioso, pois no trazo que é mais ben a d'unha torre, con grandes fenestras rasgadas, diferencíase grandemente das construciós enxebres, e non é solmente pol-a forma a sua distinción, tamén na côr varía, pois inda com ser abundantes as casas de muros recebadas d'un cariz entre branco e cincento, predomina sin embargo ese tipo escuro, barrento ou pizarroso das edificaciós que amostran sin recubrir os materiaes empregados na sua fábrica.
[...]

"O Consentimento", Luís G. Vicencio

(Lois Carré Alvarellos, que também usou o pseudónimo de Luís G. Vicencio, nasceu no dia 22 de Janeiro de 1898. Morreu em 1965.)

Sem comentários:

Publicar um comentário