quarta-feira, 22 de novembro de 2017

Xohana Torres

Manteño desde nena
esta impresión
de perder sempre o tempo.
¿Ser máis do que é posible?
Teoría de relatividade:
nada importante é relativo.
(E gritaba, Lola, Loliña, por Doniños
¡Lolaina! Só como terapia)
A estas alturas da vida
ando xa para atrás
como un cangrexo.
A morte é unha asfixia gradual;
ao final, ¿respirarei por branquias?
Ao final seremos todos
máscaras de ouro,
exquisitos cadáveres pasmados.
Nestes días estou como Verlaine
nun pazo de inverno.
Que difícil partir,
cando non temos alas de regreso.
Aí, Amalia Rodrígues,
meu fado de soidá.

Xohana Torres

(Xohana Torres nasceu no dia 22 de Novembro de 1931. Morreu em 2017.)

Sem comentários:

Publicar um comentário