quinta-feira, 6 de abril de 2017

Avilés de Taramancos 2

Anxo da noite, cazador no escuro
que vés flamíxero a me expulsar do souto:
o varal está listo, a andália posta,
o corazón afeito ao longo exílio.

O mundo que eu criei foi só de sombras,
soños foron os froitos, as vendimas,
e só o amor brillou, brillou acaso
tamén o lar da pátria sempre aceso
que me mantén o sangue enaltecido.

Mais a palavra, si, foi sempre viva,
foi espada e arado e cotovia,
lanza de señardá, ai meu amigo,
derrota e singradura. O artifício
é o que me leva agora a este desterro:
quero volver á simples moradia
que un dia fixen no dintel do vento,
á terra de labor, xa feito cinza
para pular na saiva, e ter de novo
os paxaros na man... Ese outro tempo!


"Última Fuxida a Harar", Avilés de Taramancos

(Avilés de Taramancos nasceu no dia 6 de Abril de 1935. Morreu em 1992.)

Sem comentários:

Enviar um comentário