quinta-feira, 15 de junho de 2017

Xosé Manuel López Ardeiro

[...] As tertulias, os encontros cos amigos, os viños... son cousas fundamentais. Eu sigo dúas máximas: unha, non se pode escribir poesía sen viño; e outra, desconfía de quen non bebe [...]

Xosé Manuel López Ardeiro, entrevista em Tierras de Santiago

(Xosé Manuel López Ardeiro nasceu no dia 15 de Junho de 1944. Morreu em 2007.)

Sem comentários:

Publicar um comentário