quinta-feira, 25 de abril de 2019

Evaristo Martelo Paumán 3

A misíon dos bardos

[...]
Compren bágoas e queixume,
de neno ou virxen doída,
ós corazóns.
C'os tiráns a sangre e lume
loitar, mentres ferve a vida,
eso ós varóns.
Gallegos d'onte, Odiseas
de tempos que hoxe quixeres,
patria ¿onde van?
Teus fillos, non ás frameas
hoxe ós ollos, cal mulleres
levan a man.
Erguervos, homes do liño,
¡vergonza! que ó menos sente,
que é pouco ter.
Para defende-lo niño
inda o carrizo é valente,
sabe morrer.

[...]

"Landras e Bayas", Evaristo Martelo Paumán

(Evaristo Martelo Paumán nasceu no dia 25 de Abril de 1853. Morreu em 1928.)

Sem comentários:

Publicar um comentário