quarta-feira, 2 de maio de 2018

Luís Amado Carballo 5

Misa da mañan

Cinguen anelos ridentes
nos dediños da mañán,
toda de branco vestida,
pois vaise casar có mar,
as campanas da parroquia,
vella madriña aldeán.

Os milleiros se axionllan
n'unha devota oración,
qu'antr-o berce das montanas
vai nacer o novo sol.

O vello rio da aldea,
madrugador e gaiteiro,
trenqueando os brancos zocos
vai a misa co luceiro.

Pol-os campos perguiceiros,
a baldada campaíña
bautiza a alma da paisaxe
con choiva d'auga bendita.

Os verdes campos sensuales
fuman o opio do día.


"Proel", Luís Amado Carballo

(Luís Amado Carballo nasceu no dia 2 de Maio de 1901. Morreu em 1927.)

Sem comentários:

Enviar um comentário