quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015

Xosé María Álvarez Blázquez 2

Solpor

Xa non é tempo de falar das rosas,
soños, amores, vida que pasou.
Agora chegan voces vagarosas
i eu, nun besbello, lles respondo: Vou…

Nin verso acedo nin amarga queixa.
De qué nos han valere, miña amiga!
Imos desengrellando esta madeixa
con lástima de nós e con fadiga.

Os fillos… Xa alá agarda a nosa prenda
- luz dos días abertos e louridos -
Os fillos! Santo e seña da contenda,
eles dediante e nós atrás, feridos.

Pousaremos os pés na branca area
mentres o día no solpor devala.
Nin ti ouces xa a o balbordo da marea
nin teño eu ansias de prender a fala.

Silandeiros os dous, de mans collidas,
imos devagariño pola praia,
de par en par os pasos, como as vidas…
A luz do sol, sobre do mar, esmaia.

Xosé María Álvarez Blázquez 

(Xosé María Álvarez Blázquez nasceu no dia 4 de Fevereiro de 1915. Morreu em 1985.)

Sem comentários:

Publicar um comentário