sexta-feira, 22 de setembro de 2017

Amador Montenegro

O pior enemigo

Entre as polas torcidas de un piñeiro
Que â veira do remanso de unha fonte
Medra, con outros, no cercano monte,
Seu niño puxo un parlador xilgueiro.

As xeadas pasaron de Xaneiro,
Levou a chea a non leixana ponte,
Brilou o sol cen veces no hourizonte,
Volveu a verdegar de novo o outeiro,

E o cantor habitante das alturas,
Respetado das augas e da neve,
Libre siguíu cantando mil venturas;

Mais un día ô fin chega en que o home aleve
O machado tronar nas espesuras
Fai y-o niño ô-chan ven, cal palla leve.

                  O home eu coido - e por vergonza o calo -
                  Que é de todol-os bichos o máis malo.

"Fábulas Galaico-Castellanas", Amador Montenegro

(Amador Montenegro nasceu no dia 30 de Abril de 1864. Morreu no dia 22 de Setembro de 1932.)

Sem comentários:

Publicar um comentário