quinta-feira, 22 de novembro de 2018

Leandro Pita Romero 2

A posterioridade que troca o nome dos heroes polo mote das súas fazañas, e chama Cid a Rodrigo Díaz e o Gran Capitán a Gonzalo Fernández, eliminou o nome de Mariano polo alcume de o "Anarquista" con que no adiante o recordou a xente.
Este alcume fo o único que Marica puido herdar de seu pai.

"O Anarquista", Leandro Pita Romero

(Leandro Pita Romero nasceu no dia 22 de Novembro de 1898. Morreu em 1985.)

Sem comentários:

Publicar um comentário