sábado, 14 de novembro de 2020

Avelino Díaz 5

Miña patria!

¡Galicia, miña patria ben amada!
deleitoso pensar da miña mente,
imán do meu corazón, xoia preciada,
divinidade da que son crente
pra culto che rendir devotamente.

Dend-a terra lonxana, en que vivindo
morro, os ollos da alma estante vendo,
i-ás fadas benfeitoras vou pedindo
que me fagan volver a ti, qu-en indo,
satisfeito verei cando pretento.

Miña voz engustiada d-emigrante,
voando vai a ti nas áas do vento;
é a voz augural d-un fillo amante
que, prena d-emoción, de moi distante
quer falarche d-amor con doce acento.
[...]

"Debezos", Avelino Díaz

(Avelino Díaz nasceu no dia 14 de Novembro de 1897. Morreu em 1971.)

Sem comentários:

Publicar um comentário