terça-feira, 14 de maio de 2019

Avelino Pousa Antelo 3

Galegos, gallegos e galleguiños

[...]
Paisanos amigos: Galicia, a de hoxe e a de onte, a Galicia eterna - terra e historia - que nos deu o ser, necesítanos a todos para soluciona-los seu problemas de toda orde, en ben da nosa terra e de España, a nosa Patria, cara á integración europea, necesita do esforzo de tódolos seus fillos a fin de crear un futuro mellor para todos. Para logrármolo, é preciso que moitos gallegos se decídan a ser galegos e que desaparezan os galleguiños. ¡Que así sexa!

Avelino Pousa Antelo

(Avelino Pousa Antelo nasceu no dia 14 de Maio de 1914. Morreu em 2012.)

Sem comentários:

Enviar um comentário