sexta-feira, 19 de abril de 2019

Xosé Díaz Jácome 2

O Neno durmía

Como unha cantiga…
Na máis outa aldea
leda romaría.

Perdida no monte…
Anxos de cristal
a soñar na fonte.

O Neno durmía…
As bágoas da estrela
na frol máis noviña.

No colo da noite…
Os sapos anainan
ó Neno que dorme.

Como unha cantiga
perdida no monte,
o Neno durmía
no colo da noite.

"Muíño Fidel", Xosé Díaz Jácome

(Xosé Díaz Jácome nasceu no dia 19 de Abril de 1910. Morreu em 1998.)

Sem comentários:

Publicar um comentário