terça-feira, 30 de abril de 2019

Amador Montenegro 4

Por qué canto

[...]
Deprendín a cantar adimirando
Os feitizos que gard'a pátrea miña:
Ise sol esprendente,
Cuyos rayos, n-a terra, vai dourando
As espigas d'o pan n-o vran ardente;
Isa brisa lixeira e remorosa
Que xogando antr'as frores,
O cheiro rouba ô caravel y-â rosa,

O confidente sendo en seus amores.

Deprendín á cantar n-as carballeiras
A múseca escoitando d'os xilgueiros,
Y-en noites feiticeiras
D'o mes d'as frores, d'o surrente mayo,
Aquel perpeuto ensayo,
Aquel subrime cántico de amor,
Paseón ardente, sin igoal tenrura,
Qu'ô lado d'a sua femia o reiseñor
Entona n-a espesura.

[...]

"Muxenas", Amador Montenegro 

(Amador Montenegro nasceu no dia 30 de Abril de 1864. Morreu em 1932.)

Sem comentários:

Publicar um comentário