domingo, 31 de março de 2019

Pura Vázquez 5

O mar daquela infancia

Esta louvada mar de ulido a infancia.
Aurora da nenez. Mencer doutrora.
Mar de cantigas gaias e amarantos.
Redonda mar, fronteira dos regresos.

Adondada vixilia a dos abrentes
para a nena que fun de arela pura
onde xurdían bosques e raíces
pue me levaron lonxe coas lembranzas.

Resíos abrollantes coas saudades
polos cómaros altos o soñado.
Os axexos e os nimbos dunha vórtice
nos ámbitos luarentos das volallas.

Anxos de luz. Luz fonda que arrodean
a fronte deste deste mar. No seu misterio
co esplendor da beleza. A lábil gracia
e onde perduran sebes invisibles,
chuvias lustrais. Pleamares enleadas.


"A Música dos Tempos", Pura Vázquez

(Pura Vázquez nasceu no dia 31 de Março de 1918. Morreu em 2006.)

Sem comentários:

Publicar um comentário