quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Aureliano Pereira 4

[Foi à irexa rezar: os seus pesares]

Foi à irexa rezar: os seus pesares
eran tantos ¡meu Dios!
qu' a probe d' a rapaza non podía
vivir 'n aquel door.
Cavilaba 'n o falso que roubara
seu corozo, sua fe,
y-olvido iba pidir ò Santo Cristo,
á Dios, supremo ben.
¿Non ouvia contar moitos milagres
que tiña feito xa?
¿non había facer qu' ela vivise,
cal 'n outro tempo, en paz?
- Siñor, pouco che pido, lle decía:
¿doeráste de mín?
sácame d' a mamoria sua lembranza,
¡que non podo vivir!
Y-alzand' os lindos ollos, d' auga cheos,
pra-o Cristo miróu
e víu que tiña o Santo a mesma cara
d' o home qu' a engañou.


"Cousas d'a Aldea: Versos Gallegos", Aureliano Pereira

(Aureliano Pereira nasceu no dia 22 de Janeiro de 1855. Morreu no dia 31 de Outubro de 1906.)

Sem comentários:

Publicar um comentário