sábado, 29 de setembro de 2018

Xosé Trapero Pardo 2

Cando era un rapás, andaba aos niños,
e con man incremente
sin pais deixaba aos probes paxariños,
qu'entras ponlas das arbores, soliños,
piaban tristemente.
Orfiños nos quedamos
cando eramos uns nenos, 
y-estrados pol-o mundo, inda choramos
o fogar que perdemos de pequenos...
¡Por eso, cal d'un crimen venme a mente
o recordo dos probes paxariños,
q'entr-as ponlas das arbores soliños
piaban tristemente!

"Lóstregos e Moxenas", Xosé Trapero Pardo

(Xosé Trapero Pardo nasceu no dia 29 de Setembro de 1900. Morreu em 1995.)

Sem comentários:

Publicar um comentário