terça-feira, 18 de setembro de 2018

Uxío Carré Alvarellos 2

A Lúa íbase erguendo no ceo, branca, redonda, luminosa. Adordamos seguir na camiñada. Iriamos a modo; onde cansaramos, sentariamos; que cear levabamos; medo non tiñamos, e a noite, calma e crara, convidaba a prosegui-lo paseio.

"A Miña Viaxe a Grañas de Sor", Uxío Carré Alvarellos

(Uxío Carré Alvarellos nasceu no dia 5 de Setembro de 1885. Morreu no dia 18 de Setembro de 1967.)

Sem comentários:

Publicar um comentário