sábado, 11 de agosto de 2018

Ánxel Fole 4

Marchouse o Farruco. Colleu pola carreiriña do xardín abaixo. As perneiras dos seus calzós faguían frac-frac. Sentín batir a cancela. Corría a poeira pola estrada adiante.

"Terra Brava", Ánxel Fole

(Ánxel Fole nasceu no dia 11 de Agosto de 1903. Morreu em 1986.)

Sem comentários:

Enviar um comentário