domingo, 22 de julho de 2018

Enrique Labarta Pose 2

[...]
Cheo de afán i emoción,
case con noite me erguía
tódolos anos o día
da festa de Tabeirón.
Logo, aló na carballeira,
sentíase una alborada
doce, alegre, froleada,
beiladora e churrusqueira.
Era o gaiteiro Xan Trigo
que á nosa cas ledo viña,
onde por costume tiña
tomar a parva de antigo.

[...]

"A Festa da Patrona de Tabeirón", Enrique Labarta Pose 

(Enrique Labarta Pose nasceu no dia 22 de Julho de 1863. Morreu em 1925.)

Sem comentários:

Publicar um comentário