domingo, 3 de junho de 2018

María do Carme Krukenberg 3

É preciso sair a loitar,
tamén é preciso tratar de coller
a primeira estrela da noite
na oscuridade dos sentimentos
involucrados por unos ollos
que teñen mais craridade
que a luz que alumean os astros.

E matino, seriamente que é preciso
desfacer o medo
de cair na trampa do desexo,
ise desprestixiado nemigo
dos corpos espidos e dispostos
a atopar a vagalume perdida
mais aló do espacio sederal.

É necesario fuxir polas craras
profundidades do Oceano
nadando cara as illas
para nunca perder a chama da vida.

"Dous Poemas", María do Carme Krukenberg

(María do Carme Krukenberg nasceu no dia 3 de Junho de 1926. Morreu em 2015.)

Sem comentários:

Enviar um comentário