quinta-feira, 28 de dezembro de 2017

Armando Cotarelo Valledor 2

LUMIA.- Vaya, conta do teu soño.
MADANELA.- Fóramolo rescibir abordo. Breixo nos levaba na minueta, bandeira en popa. El estaba alá enriba, na amura, saudando co sombreiro. Vosté ben sabe como é danzal e fampista.
LUMIA.- Vaya, conta do teu soño.
MADANELA.- Certo. Temíase de vostede e desviábase. Esterrecía entrar na casa; na outra, que de ésta non sabe que nos mudamos. Des aquí verémolo sobre cuberta. Cuase vivimos á nado. Boeno, ¡Qué alegría, madre! El saudaba... tirándome bicos. Pero eu non podía chegarlle...
LUMIA.- ¡Cousas dos soños!...

"Mourenza", Armando Cotarelo Valledor

(Armando Cotarelo Valledor nasceu no dia 28 de Dezembro de 1879. Morreu em 1950.)

Sem comentários:

Publicar um comentário