sexta-feira, 29 de setembro de 2017

Xosé Trapero Pardo

- ¿Iba a traguer ostede - dixo o Peludeciño falando serio coma un home - ainda as alforxas, para que a xente diga que é un vello rabudo e negado, que non se decata que estamos xa n-autros tempos, e que anque a educación custa máis, inda me dixeron que sería de balde, somos máis aducados?... ¿Ostede non sabe que o porgueso é ir a máis cada día, en non quedarse esbacoado n-un sitio?... ¿Non sabe que temos que estar en todo a nivel europeo?... ¿Non sabe?....

"E Pelúdez Dixo", Xosé Trapero Pardo

(Xosé Trapero Pardo nasceu no dia 29 de Setembro de 1900. Morreu em 1995.)

Sem comentários:

Publicar um comentário