sábado, 15 de abril de 2017

Fiz Vergara Vilariño

Angúria

Ún xa non sabe que facer
nesta vida

 
Xa non sabe si será
mellor deixarse caír
na lama como un peixe morto
ou seguir carrexando
o seu noxo polas congostras.

 
Ún está desesperado.
Ó fin i ó cabo quixera vivir,
quixera ser luz, quixera ser home
e non cederlle a ninguén
o seu posto na loita.

 
Ún quixera vencer a canseira,
arrombar a delor,
crebar as cadeas
e cantar libremente
unha cántiga moza nos solpores.


Fiz Vergara Vilariño

(Fiz Vergara Vilariño nasceu no dia 15 de Abril de 1953. Morreu em 1997.)

Sem comentários:

Enviar um comentário