quinta-feira, 22 de dezembro de 2016

Antón Losada Diéguez

Fai xa algún tempo que a actividade nacionalista galega deixou d'estalar en berros e en vibraciós lostregantes, e que o movimento galeguista das rúas e dos mitins do agro e das cidades trocuse n-unha aición literaria e centífica. Cada cousa chega n-o mundo ao seu tempo e moi ben pode sere que ese maino traballar do derradeiro fose perciso para recoller as forzas e para facer un eisame de concencia preparando o porvir cô insiño do pasado e coas necesidades do presente.
O nacionalismo galego conseguiu en pouco tempo remexer hasta o máis fondo da alma galega. Por todal-as partes da nosa Terra e aínda chegando aos políticos máis vellos e máis caciques, espallouse a fervenza do ideal e aínda sin querelo, aínda sin sentilo, vense movidos pol-o vento libertadore que lenvantóu o latexar da concencia galega, que é para eles decote como un meigallo que lles fai seguir ao lonxe a nova luz.

"Adiante", Antón Losada Diéguez

(Antón Losada Diéguez nasceu no dia 22 de Dezembro de 1884. Morreu em 1929.)

Sem comentários:

Enviar um comentário