quinta-feira, 28 de julho de 2016

Xesús Rodríguez López

Tras da obella

- ¿Prónde vas, Maruxiña, d'esta hora?
- Vou ô monte á catar una obella.
- ¿Non tés medo de noite e sin lua
tí soliña por esa debesa?
Por si cansas, dou volta contigo,
pois non quero que mai che soceda,
e buscando eu d'un lado e tí d'outro,
decontado daremos con ela.
- Ben vou sola. Agradezocho moito,
pro non canso, que teño boas pernas.
- Ben-ó sei. - ¿Cómo ó sabes? - Adrede
Ch'as mirei á mañá n-a restreva.
- Vaya, volve, non quero qu' acaso
por volvelas á ver te debezas,
porqu' as teño con ligas atadas
que sô o crego as desata n-a igresia.
- ¿Logo atouchas o crego? - Non tolo,
prô bendice o direito pra velas.


"Pasaxeiras", Xesús Rodríguez López

(Xesús Rodríguez López nasceu no dia 28 de Julho de 1859. Morreu em 1917.) 

Sem comentários:

Publicar um comentário