terça-feira, 4 de fevereiro de 2014

Xosé María Álvarez Blázquez

Era un airiño soave
que se ergueu pola mañán
e viña de non se sabe.

Era un recendo de rosas
da roseira de ningures,
que se metéu pola porta.

Era unha cantiga leda
que nascía non sei onde
e petaba na fiestra.

Era unha gracia sotil
que baixaba das estrelas...
¡Eras tí!

"Roseira do Teu Mencer", Xosé María Álvarez Blázquez

(Xosé María Álvarez Blázquez nasceu no dia 4 de Fevereiro de 1915. Morreu em 1985.)

Sem comentários:

Publicar um comentário